Deskundige pensioenberekeningen

voor grip op uw pensioenregeling

Pensioenpremie afdragen is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Pensioen zorgt ervoor dat u ook in de toekomst bent gegarandeerd van een inkomen. Maar hoe weet u wat u later nodig heeft? En is de premie die u betaalt wel toereikend, of juist veel te hoog? Vanwege de complexe aard van pensioenregelingen is het voor werkgevers of DGA’s vrijwel ondoenlijk om inzicht te krijgen in de inhoudelijke uitvoering ervan.

Laater kan u een eerlijk inzicht geven in uw pensioenregeling en die van uw werknemers. Onze pensioenexperts hebben allen een actuariële opleiding genoten en maken voor zowel de prognose- als de controleberekeningen gebruik van geavanceerde tools en software.

Voor werkgevers

Wij controleren de collectieve pensioenregelingen van uw werknemers of voeren auditberekeningen uit om te bepalen of de premie die aan de pensioenuitvoerder wordt betaald juist en volledig is. Hieronder valt onder meer de controle op de toepassing en vaststelling van kortingen waar u recht op heeft, controle van de meest actuele personeelsbestanden, salarissen en premies en daarnaast controleren wij de rekening-courant overzichten. Zo worden risico’s voor de werkgever teruggedrongen en wordt voorkomen dat er teveel (of in sommige gevallen te weinig) premie wordt betaald.

 

Voor directeuren-grootaandeelhouders

De experts van Laater voeren actuariële berekeningen uit voor pensioensopbouw in eigen beheer. Voor een DGA is het zelfs verplicht jaarlijks een berekening te laten maken van de pensioenverplichting in verband met de juiste waardering hiervan. Deze berekeningen worden meegenomen in het financiële plaatje van uw accountants en fiscalisten.

Overigens is sinds 2017 de wet- en regelgeving rond het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder ingrijpend veranderd. Uiteraard adviseert Laater u hierover graag verder!

De diensten op maat van Laater

Waarmee kunnen wij u helpen?

Advies
Persoonlijk en praktijkgericht advies van onze pensioenexperts
Beheer
Uw administratie overzichtelijk op orde, voor u en uw werknemers
Berekeningen
Helder inzicht in zowel DGA-pensioen als collectieve pensioenregelingen
Communicatie
Duidelijke en begrijpelijke communicatie over een complex onderwerp